На вниманието на всички ОПЛ

В РЗИ Пловдив вече не е налична ваксина Пентаксим /респективно в склада на МЗ/.

В спешен порядък,  всички ОПЛ да проверят наличните количества Пентаксим, за основна имунизация.

При констатиран недостиг се допуска временно преустановяване реимунизация с ваксина Пентаксим.

Излишни дози Пентаксим да се върнат в РЗИ Пловдив ст.7 за преразпределение.

Деца, родени през деветмесечието на 2018г незапочнати до момента първична имунизация с Пентаксим, да се започнат с Инфанрикс Хекса.

РЗИ Пловдив започва раздаване на Инфанрикс Хекса от 26.11.2018г.

 

Заседанието на Областна комисия за освобождаване от задължителни имунизации и реимунизации ще се проведе на 20.12.2018г от 11.00ч в заседателната зала на МБАЛ „Пловдив” ет.1