НАД 30 НА СТО ОТ ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА СА ПРЕДОТВРАТИМИ

Рак е събирателно название на голяма група злокачествени туморни заболявания, включваща над 200 вида. Характерен признак на злокачественото новообразувание е неконтролируемото делене на клетки, които прорастват в околните тъкани и мигрират в други тъкани и органи, тоест метастазират. Метастазите са основна причина за смъртта от рак.

Ракът се развива от една единствена клетка. Превръщането на нормалната клетка в ракова е многоетапен процес, който се обуславя от взаимодействието между генетичните фактори и три категории външни фактори, включващи:

 

физически канцерогени - ултравиолетово и йонизиращо излъчване;

химически канцерогени- компонентите на тютюневия дим, азбест, афлатоксини (плесенни микроорганизми) в хранителните продукти, арсен в питейната вода и др.

биологични канцерогени– инфекции, предизвикани от някои вируси, бактерии или паразити.

Стареенето също е един от основните фактори за развитието на рака. С възрастта заболеваемостта от рак рязко нараства – продължителното комбинирано действие на различните рискови фактори води до понижение на ефективността на механизмите за обновление на клетките.

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в света. По данни на СЗО 7.6 милиона души са починали от ракови заболявания само през 2008 г., което съставлява около 13 % от всички смъртни случаи в глобален

мащаб.  Най-голям е делът на починалите от рак на белите дробове - 1.37 милиона души. Ракът на стомаха е отнел живота на 736 000 души, ракът на черния дроб – 695 000 души, ракът на дебелото черво – 608 000. От рак на гърдата са починали 458 000 жени, от  рак на шийката на матката – 275 000. Ако съществуващите тенденции се запазят, общият брой на починалите от онкозаболявания ще надхвърли 13.1 милиона през 2030 година.

В Европейския съюз диагностицираните случаи на онкологични заболявания надхвърлят 3 милиона души. Онкозаболяванията са втората по честота причина за смъртност в Европа както при мъжете, така и при жените.

         В годишния доклад за здравното състояние на населението в България през 2010 г. се посочва, че смъртните случаи от новообразувания заемат втора място в структурата на смъртността по причини. Болестността от злокачествени новообразувания продължава да се повишава, като  коефициентът достига 3469.2 на 100 000 души от населението. Честотата на новорегистрираните случаи  намалява спрямо предходната година и е 425.6 на 100 000 население.

         В нозологичната структура на тези заболявания няма съществени изменения. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на: млечната жлеза при жените; меланом и други злокачествени новообразувания на кожата; трахеята, бронхите и белия дроб; простата; дебелото черво; тялото на матката; шийката на матката и др.

         В пловдивска област болестността от злокачествени новообразувания през 2010 г. е 4992.6 на 100 000 души, а заболеваемостта - 461.1 на 100 000 души от населението. С най-голяма честота са новооткритите злокачествени заболявания на млечната жлеза – 99.6, на кожата – 70.7, на белите дробове и ларинкса – 61.4, на простатната жлеза – 51.8, на тялото на матката – 34.0, на ректума – 25.0, на стомаха – 22.6 случая на 100 000 души.

         В структурата на смъртността по причини в Пловдивска област злокачествените новообразувания са на второ място след болестите на органите на кръвообращението с интензитет 268.4 на 100000 души и относителен дял 19.3 %.

         Повече от 30 % от смъртните случаи от злокачествени образувания могат да бъдат предотвратени чрез елиминирането на основните фактори на риска:

-         тютюнопушене;

-         наднормено тегло и затлъстяване;

-         нездравословно хранене;

-         отсъствие на физическа активност;

-         употреба на алкохол;

-         инфектиране с HVPиHBV;

-         замърсяване на въздуха в градовете;

-         задименост на помещенията в резултат на използването на твърдо гориво.

Тютюнопушенето е най-значимият рисков фактор за развитие на рак – 22% от

всички смъртни случаи от онкозаболявания и 71% от смъртните случаи при рак на белите дробове са пряко свързани с тютюнопушенето.

         European Partnership for Action against Cancer (Европейско партньорство за действия срещу рака) е инициатива на Европейския съюз, която включва мерки по следните направления: противодействие на основните рискови фактори; осигуряване на висококачествен контролиран онкологичен скрининг за рак на гърдата, на маточната шийка и на дебелото черво за всички граждани на ЕС на съответната възраст възраст; разпространяване на добрите практики в онкологичния сектор; координиране на научните изследвания и др. В резултат на целенасочените и координирани действия на различни организации, Европейското партньорство за действия срещу рака си поставя конкретната цел  да ограничи броя на новите случаи с 15 % до 2020 г.