Мониторинг на води от 29.05 – 06.06.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

9

1.с.Воден -ентерококи

9

1с.Езерово-фосфати

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

1

-

1

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

 

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

3

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

4

1.Нар.бани-„Галерията“-коли форми и сулф.ред.клостридии

1

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

11

1.Анево-коли титър

2.Сопот-коли титър

-

-

-

-