Мониторинг на води от 27.10.2017 г. до 02.11.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

10

1. Драгойново-клостридии

2. Буково-клостридии и ентерококи

4

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

6

1. КВ. Наречен--клостридии

4

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

4

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

4

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

6

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-