Мониторинг на води от 25.01.2018 г. до 01.02.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

-               

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

-

-

-

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

5

-

2                                                                                                                                                                                                                                             

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-