Мониторинг на води от 22.06.2017 г. до 29.06.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

1

-

5

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

15

-

16

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

5

1. Чешма - с. Брягово - е. коли, коли форми

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

 

-

-

-

-