Мониторинг на води от 22.03.2018 г. до 29.03.2018 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-               

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

10

-

10

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

7

-

9                                                                                                                                                                                                                                            

pH-с.Труд-„Рефан-Б-я

нитрати-Царацово-Ретро-М

Костиево-Куалита ООД

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

4

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-

1

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-