Мониторинг на води от 08.12.2017 г. до 14.12.2017 г.

 

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

-               

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

-

-

4

1.Сопот-мътност

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

3

3

       3

1.с.В.Левски-рН

2.с.Каравелово-рН

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

3

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

5

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-