Мониторинг на води от 05.10.2017 г. до 12.10.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

5

-

5

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

13

-

13

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

7

-

7

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

1

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

1

-

1

-

-

-