Мониторинг на води от 03.11.2017 г. до 09.11.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

1               

1. Драгойново-сулфит.клостридии

2.Буково-

сулфит.клостридии

ентерококи

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

12

-

3

-

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

-

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

4

1.Брягово-

сулфит.клостридии

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-