Мониторинг на води от 03.08.2017 г. до 10.08.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

Тежки метали

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

4

1

-

-

-

-

Постоянен

-

-

14

-

-

-

Ведомствени

4

-

-

-

-

-

Плувни басейни

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

9

1

1

-

-

-

Повърхностни води

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

-

-

1

-

-

-