ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.05 – 06.06.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 198

4. Брой предписания:  23

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

31.05 – 06.06.2019 г.

24.05 – 30.05.2019 г.

Чревни

40 от тях в Пловдив –22

42 от тях в Пловдив –21

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

0 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

9 от тях в Пловдив – 8

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

58 от тях в Пловдив – 43

35 от тях в Пловдив – 19

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 2

4 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 40 случая на чревни инфекции срещу  42 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 4 клиента с препоръчителни имунизации.

 КАБКИС  – 26 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

.