ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 31.01 - 06.02.2020 г.

ОЗБ

31.01-06.02.2020 г.

23.01-30.01.2020 г.

Чревни

43 от тях в Пловдив 20

29 от тях в Пловдив 9

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

33 от тях в Пловдив – 24

47 от тях в Пловдив – 31

Скарлатина

7 от тях в Пловдив – 4

7 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани43случая на чревни инфекции срещу 29случая за предходната седмица,  3клиента са имунизирани в Имунизационния кабинет.

Регистрирани ОРЗ:

27.01 – 02.02.2020 г. - 581 случая, заболяемост 168.68%ооо срещу 631случая, заболяемост 183.2 %ооо за предходната седмица.

 

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 184

4. Брой предписания: 3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0