ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 30.12.2019 г.- 08.01.2020 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 100

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

30.12.2019 – 08.01.2020

20.12 – 31.12.2019г

Чревни

41 от тях в Пловдив 19

26 от тях в Пловдив 11

ВХ

3 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

108 от тях в Пловдив – 86

33 от тях в Пловдив – 24

Скарлатина

11 от тях в Пловдив – 5

18 от тях в Пловдив – 13

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 41 случая на чревни инфекции срещу  26 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани клиента с препоръчителни имунизации.

 

Регистрирани ОРЗ:

30.12.2019г – 05.01.2020г   - 148 случая, заболяемост 42.97%ооо срещу  338 случая, заболяемост 98.13%ооо за предходната седмица.