ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 29.11 – 05.12.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 171

4. Брой предписания: 26

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 1

 

Озб

29.11 – 05.12.2019г

22.11 – 28.11.2019г

Чревни

43 от тях в Пловдив 18

31 от тях в Пловдив 16

ВХ

2 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

56 от тях в Пловдив – 49

47 от тях в Пловдив – 40

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 4

13 от тях в Пловдив – 9

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 43случая на чревни инфекции срещу  31случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 10клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС – 64клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

Регистрирани ОРЗ:

25.11 – 01.12.2019г  - 299 случая, заболяемост 86.81%ооо.