ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 29.08 – 05.09.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 113

4. Брой предписания:  22

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

29.08 –05.09.2019г

23.08 – 29.08.2019г

Чревни

68 от тях в Пловдив –24

87 от тях в Пловдив –44

ВХ

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

2 от тях в Пловдив – 2

5 от тях в Пловдив – 5

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

22  от тях в Пловдив – 21

21 от тях в Пловдив – 6

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

8 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 68 случая на чревни инфекции срещу  87 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 4клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 26 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.