ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 29.06.2017 г. – 05.07.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 798

4. Брой предписания: 35

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

29.06 – 05.07.2017 г.

22.06 – 28.06.2017 г.

Чревни

42 от тях в Пловдив – 21

41 от тях в Пловдив – 12

ВХ

4 от тях в Пловдив – 0

4 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

4 от тях в Пловдив – 2

7 от тях в Пловдив – 5

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

2 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

20 от тях в Пловдив – 16

23 от тях в Пловдив – 7

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 4

8 от тях в Пловдив – 2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

          За периода са регистрирани 42 случая на чревни инфекции срещу 41 случая за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит: Пловдив - 21, Карлово - 1, Хр. Даново - 2, Розино - 1, Кърнаре - 1, Баня - 1, Сопот - 1, Първомай - 1, Кричим - 1, Лъки - 1, Садово - 1, Караджалово - 1, Динк - 1, Рогош - 1, Маноле - 1, Войводиново - 1, Чешнигирово - 1, К. Конаре - 1, Буково - 1, Ново село - 1, Брестовица - 1.

Салмонелоза: Пловдив - 2, Манолско Конаре - 1.

През КАБКИС са преминали 21 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

            ОРЗ - за периода 26.06.2017 г. – 02.07.2017 г. - са регистрирани 115 сл., заб. 37,74%ооо срещу 153 сл. заб. 44.88%ооо за предходната седмица.

За периода 17.03.2017 г. – 05.07.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 167 случая с диагноза морбили.

Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.