ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 28.12.2017 г. - 03.01.2018 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 0

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

28.12.2017г - 03.01.2018г

21.12 –27.12.2017г

Чревни

 63 от тях в Пловдив – 30

 32 от тях в Пловдив – 11

ВХ

16 от тях в Пловдив – 1

28 от тях в Пловдив – 6

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

129 от тях в Пловдив – 61

72 от тях в Пловдив – 38

Скарлатина

21 от тях в Пловдив – 17

24 от тях в Пловдив – 13

Менингити

0- от тях в Пловдив – 0

0- от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

 

          За периода са регистрирани 63 случая на чревни инфекции срещу 32 случая за предходната седмица.

             ОРЗ - за периода 25.12 – 31.12.2017г са регистрирани 151 сл. заб. 43.86%оо срещу 309 сл. заб. 89.76%оо за предходната седмица.