ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 28.02 – 07.03.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 441

4. Брой предписания: 18

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

28.02 – 07.03.2018 г

22.02 – 28.02.2018г

Чревни

26 от тях в Пловдив –13

24 от тях в Пловдив –8

ВХ

8  от тях в Пловдив – 0

14  от тях в Пловдив – 8

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

1от тях в Пловдив – 1

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

185  от тях в Пловдив – 95

83  от тях в Пловдив – 35

Скарлатина

8 от тях в Пловдив – 7

10 от тях в Пловдив – 8

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 26 случая на чревни инфекции срещу  24 случая за предходната седмица.

 

        ОРЗ - за периода 26.02 -04.03.2018 г. са  регистрирани 352 сл.заб.102.25%ооо срещу  331 сл.заб. 90.92%ооо за предходната седмица.

.