ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 25.10 – 31.10.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 158

4. Брой предписания: 19

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

 

Озб

25.10 – 31.10.2019 г.

18.10 – 24.10.2019 г.

Чревни

35 от тях в Пловдив –15

49 от тях в Пловдив –19

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

18 от тях в Пловдив – 13

16 от тях в Пловдив – 13

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 35случая на чревни инфекции срещу 49 случая за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет са имунизирани 8 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС – 26 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.