ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 25.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

 

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 258

4. Брой предписания: 161

5. Брой заповеди: 7

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 1

 

Озб

       25.01 –31.01.2018 г.

       11.01 –17.01.2018 г.

Чревни

34 от тях в Пловдив –12

27 от тях в Пловдив –10

ВХ

21  от тях в Пловдив – 10

13  от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0от тях в Пловдив – 0

0от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

91  от тях в Пловдив – 20

120  от тях в Пловдив – 26

Скарлатина

18 от тях в Пловдив – 16

13 от тях в Пловдив – 9

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 34 случая на чревни инфекции срещу 27 случая за предходната седмица.

 

        ОРЗ - за периода 22.01-28.01.2018 г. са  регистрирани  541 сл. заб.  157 %ооо срещу  566 сл. заб. 164,41 %ооо за периода от 15- 21.01.2018 г.

.