ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 24.01 – 30.01.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 286

4. Брой предписания:  30

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 2

Озб

17.01 – 23.01.2019г

17.01 – 23.01.2019г

Чревни

42 от тях в Пловдив –14

37 от тях в Пловдив –7

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

26 от тях в Пловдив – 18

36 от тях в Пловдив – 22

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 3

7 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 42 случая на чревни инфекции срещу  37 случая  за предходната седмица.

 

ОРЗ - за периода 21.01.2019г – 27.01.2019г  са  регистрирани 473 случая заб.136.54%оо срещу 449 случая заб.129.61%оо  за предходната седмица.