ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 23.11.2017 г. –29.11.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 736

4. Брой предписания: 4

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

23.11 –29.11.2017г

16.11 –22.11.2017г

Чревни

38 от тях в Пловдив –20

27 от тях в Пловдив –12

ВХ

 30 от тях в Пловдив – 3

 33 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

71 от тях в Пловдив – 25

62 от тях в Пловдив – 16

Скарлатина

11  от тях в Пловдив – 10

13  от тях в Пловдив – 7

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

 

 

          За периода са регистрирани 38 случая на чревни инфекции срещу 27 случая  за предходната седмица.

 

             ОРЗ - за периода 20.11 – 26.11.2017г са регистрирани 246 сл. заб. 71.46%оо с/у 252 сл. заб. 73.78%оо за предходната седмица.