ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 22.11.2018 - 28.11.2018 г.

 

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 533

4. Брой предписания:  15

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали:0

 

Озб

22.11.2018-28.11.2018 г.

15.11.2018-21.11.2018г.

Чревни

31 от тях в Пловдив -15

38 от тях в Пловдив -15

ВХ

3 от тях в Пловдив - 2

0 от тях в Пловдив - 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

Варицела

39 от тях в Пловдив - 28

54 от тях в Пловдив - 35

Скарлатина

4 от тях в Пловдив - 4

12 от тях в Пловдив - 7

Менингити

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

За периода са регистрирани 31 случая на чревни инфекции срещу 38 случая за предходната седмица.

ОРЗ - за периода 12.11 - 19.11.2018г са регистрирани 272 случая заб.78.52 срещу 289 случая заб.83.42 за предходната седмица.