ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 22.11 – 28.11.2019 г. - ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 168

4. Брой предписания: 12

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

 

Озб

22.11 – 28.11.2019г

15.11 – 21.11.2019г

Чревни

31 от тях в Пловдив 16

13 от тях в Пловдив –4

ВХ

2 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 1  от тях в Пловдив – 1

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

47 от тях в Пловдив – 40

22 от тях в Пловдив – 19

Скарлатина

13 от тях в Пловдив – 9

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 31 случая на чревни инфекции срещу 13 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 12 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС – 41 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

Регистрирани ОРЗ:

18.11 – 24.11.2019 г.  - 279 случая, заболяемост 81.00%ооо.