ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 22.02.2018 - 28.02.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 602

4. Брой предписания: 8

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

22.02 – 28.02.2018г

15.02 - 21.02.2018 г

Чревни

24 от тях в Пловдив –8

23 от тях в Пловдив –11

ВХ

14  от тях в Пловдив – 8

11  от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

83 от тях в Пловдив – 35

178  от тях в Пловдив – 49

Скарлатина

10 от тях в Пловдив – 8

18 от тях в Пловдив – 16

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 24 случая на чревни инфекции срещу 23 случая за предходната седмица. 

    ОРЗ - за периода 19.02 - 25.02.2018 г. са  регистрирани 331 сл.заб. 90.92%ооо срещу 289 сл.заб. 83.95%ооо за предходната седмица.

.