ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 21.06 - 27.06.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 849

4. Брой предписания: 21

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

21.06 -  27.06.2018г

14.06 -  21.06.2018г

Чревни

36 от тях в Пловдив –18

47 от тях в Пловдив –21

ВХ

1  от тях в Пловдив – 0

2  от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 3

8 от тях в Пловдив – 5

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

71 от тях в Пловдив –38

39 от тях в Пловдив –24

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 1

13 от тях в Пловдив – 8

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 36 случая на чревни инфекции срещу 47 случая  за предходната седмица.