ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 18.10 - 24.10.2018 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 557

4. Брой предписания:  26

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 2

 

Озб

18.10 -  24.10.2018г

11.10 -  17.10.2018г

Чревни

35 от тях в Пловдив –18

34 от тях в Пловдив –16

ВХ

3 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

30 от тях в Пловдив – 19

18 от тях в Пловдив – 18

Скарлатина

12 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 35 случая на чревни инфекции срещу  34 случая за предходната седмица.