ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 15.11 – 21.11.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 145

4. Брой предписания: 42

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 4

7. Сигнали: 2

 

Озб

15.11 – 21.11.2019г

08.11 – 14.11.2019г

Чревни

13 от тях в Пловдив –4

32 от тях в Пловдив –12

ВХ

3 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 1  от тях в Пловдив – 1

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

22 от тях в Пловдив – 19

19 от тях в Пловдив – 15

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

9 от тях в Пловдив – 6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 13 случая на чревни инфекции срещу  32 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 10 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС – 26 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.