ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 15.06.2017 г. – 21.06.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 758

4. Брой предписания: 106

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

15.06 – 21.06.2017 г.

08.06 – 14.06.2017 г.

Чревни

43 от тях в Пловдив – 23

34 от тях в Пловдив – 13

ВХ

6 от тях в Пловдив – 0

6 от тях в Пловдив – 5

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

1 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

26 от тях в Пловдив – 10

46 от тях в Пловдив – 31

Скарлатина

6 от тях в Пловдив – 5

12 от тях в Пловдив – 8

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

 

          За периода са регистрирани 43 случая на чревни инфекции срещу 34 случая за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит: Пловдив - 23, Рогош - 1, Брестовица - 1, Асеновград - 2, Съединение - 1, Стамболийски - 1, Ягодово - 1, Чешнигирово - 1, Цалапица - 1, Белащица - 1, Борец - 1, Розино - 3, Хр. Даново - 1, Граф Игнатиево - 1, Сопот - 1, Карлово - 3

  През КАБКИС са преминали 31 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

            ОРЗ - за периода 12.06.2017 г. – 18.06.2017 г. - са регистрирани 142 сл. заб. 41.66%ооо срещу 156 сл. заб. 45.76%ооо за предходната седмица.

За периода 17.03.2017 г. – 21.06.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 144 случая с диагноза морбили.

Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.