ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 14.12.2017 г. – 20.12.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 329

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

14.12 –20.12.2017г

07.12 –13.12.2017г

Чревни

 15-от тях в Пловдив –6

28 от тях в Пловдив –11

ВХ

20- от тях в Пловдив – 4

39 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

89- от тях в Пловдив –46

73  от тях в Пловдив – 39

Скарлатина

14- от тях в Пловдив – 8

19  от тях в Пловдив – 10

Менингити

0- от тях в Пловдив –0

1 от тях в Пловдив – 1

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

 

 

          За периода са регистрирани 15 случая на чревни инфекции срещу 28 случая за предходната седмица.

 

          ОРЗ - за периода 11.12 – 17.12.2017 г. са регистрирани 271 сл. заб  71,72 %оо  срещу  291 5 случая заб. 84.53%оо за предходната седмица.