ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 14.09.2017–20.09.2017 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 580

4. Брой предписания: 3

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

14.09 –20.09.2017г

07.09 –13.09.2017г

Чревни

60 от тях в Пловдив –30

67 от тях в Пловдив –27

ВХ

 30 от тях в Пловдив – 3

 16 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 3

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

21 от тях в Пловдив – 8

15 от тях в Пловдив – 10

Скарлатина

4 от тях в Пловдив – 3

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 60 случая на   чревни инфекции срещу  67 случая за предходната седмица.

През КАБКИСса преминали  48клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

ОРЗ - за периода 11.09.2017г – 17.09.2017г - са регистрирани 86сл. заб.25.23%ооо срещу 69 сл., заб. 20,24%ооо за предходната седмица.