ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 13.12 – 19.12.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 140

4. Брой предписания: 5

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 2

 

Озб

13.12 – 19.12.2019г

06.12 – 12.12.2019г

Чревни

26 от тях в Пловдив 11

32 от тях в Пловдив 18

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

3 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

33 от тях в Пловдив – 24

68 от тях в Пловдив – 61

Скарлатина

18 от тях в Пловдив – 13

13 от тях в Пловдив – 6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 26случая на чревни инфекции срещу  32случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 6клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС: 23 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

Регистрирани ОРЗ:

09.12 – 15.12.2019г  - 338 случая, заболяемост 98.13%ооо срещу 317 случая, заболяемост 92.04%ооо за предходната седмица.