ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 12.10.2017 г. – 18.10.2017 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

 

1. Писма от МЗ – 1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 385

4. Брой предписания: 2

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

12.10 –18.10.2017 г.

05.10 –11.10.2017 г.

Чревни

23 от тях в Пловдив – 15

22 от тях в Пловдив – 18

ВХ

 46 от тях в Пловдив – 3

 45 от тях в Пловдив – 8

Ухапани от кърлежи и насекоми

5 от тях в Пловдив – 5

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

22 от тях в Пловдив – 11

32 от тях в Пловдив – 13

Скарлатина

4 от тях в Пловдив – 3

5  от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

          За периода са регистрирани 23 случая на чревни инфекции срещу 22 случая за предходната седмица.

  През КАБКИС са преминали 32 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

             ОРЗ - за периода 09.10.2017 г. - 15.10.2017 г. са регистрирани 299 сл., заб.  87,71%ооо срещу 287 сл. заб.84.19%оо  за предходната седмица.