ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 09.01-15.01.2020 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 282

4. Брой предписания: 0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

09.01-15.01.2020г

30.12.2019 – 08.01.2020

Чревни

38 от тях в Пловдив 12

41 от тях в Пловдив 19

ВХ

3 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

73 от тях в Пловдив – 42

108 от тях в Пловдив – 86

Скарлатина

18 от тях в Пловдив – 5

11 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 38 случая на чревни инфекции срещу  41 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 11 клиента с препоръчителни имунизации.

 

Регистрирани ОРЗ:

06.01 – 12.01.2020 г. - 329 случая, заболяемост 95.52 %ооо срещу 148 случая, заболяемост 42.97 %ооо за предходната седмица.