ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 08.11 – 14.11.2019 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 125

4. Брой предписания: 11

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

08.11 – 14.11.2019г

01.11 – 07.11.2019г

Чревни

32 от тях в Пловдив –12

42 от тях в Пловдив –18

ВХ

1 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

19 от тях в Пловдив – 15

17 от тях в Пловдив – 15

Скарлатина

9 от тях в Пловдив – 6

3 от тях в Пловдив – 2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 32 случая на чревни инфекции срещу 42 случая за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет са имунизирани 7 клиента с препоръчителни имунизации.

Регистрирани ОРЗ:

04.11 – 10.11.2019 г.  - 263 случая, заболяемост 76.36%ооо.