ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 05.07 - 11.07.2018 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 461

4. Брой предписания: 12

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

05.07 -  11.07.2018г

28.06 -  04.07.2018г

Чревни

78 от тях в Пловдив –28

47 от тях в Пловдив –24

ВХ

5 от тях в Пловдив – 3

0 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 4

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

69 от тях в Пловдив –48

79 от тях в Пловдив –53

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 4

7 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

       За периода са регистрирани 78 случая на чревни инфекции срещу  47 случая  за предходната седмица.