ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 04.04 – 11.04.2018 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 290

4. Брой предписания: 10

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

22.03 – 28.03.2018г

22.03 – 28.03.2018г

Чревни

48 от тях в Пловдив –19

28 от тях в Пловдив –9

ВХ

5  от тях в Пловдив – 1

7  от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

145 от тях в Пловдив – 101

112 от тях в Пловдив – 74

Скарлатина

28 от тях в Пловдив – 18

34 от тях в Пловдив – 25

Менингити

1 от тях в Пловдив – 1

2 от тях в Пловдив – 2

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 48 случая на   чревни инфекции срещу  28 случая  за предходната седмица.