ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 04.01.2018 г. – 10.01.2018 г.

1. Писма от МЗ –2

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 241

4. Брой предписания: 123

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

04.01 –10.01.2018г

28.12 –03.01.2018г

Чревни

37 от тях в Пловдив –17

63 от тях в Пловдив –30

ВХ

 27 от тях в Пловдив – 4

 16 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

256 от тях в Пловдив – 117

129 от тях в Пловдив – 61

Скарлатина

13  от тях в Пловдив – 10

21  от тях в Пловдив – 17

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив - 0

0 от тях в Пловдив - 0

За периода са регистрирани 37 случая на   чревни инфекции срещу  63 случая  за предходната седмица.

ОРЗ - за периода 01.01-07.01.2018г. са регистрирани 419сл.,заб. 121,71%ооо срещу 151сл.,заб. 43,86%ооо за предходната седмица.

От началото на 2018г в Пловдивска област се завишава заболеваемостта от остри респираторни заболявания и такива протичащи с ентероколитен синдром – към момента 121,71%оо при средно за страната 118.88%оо.

Най-висока е заболеваемостта във възрастови групи: 0-4г и 5-14г.

С оглед ограничаване на заболяемостта с Писмо №137 от 10.01.2018г. на РЗИ Пловдив до Лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и Кметовете на общини в Пловдивска област са препоръчни  следните предепидемични мерки:

1.Преустановяване на плановите консултации на здравии  бременни жени и кърмачета.

2.Преустановяване провеждането на профилактични прегледи и имунизации.

3.Прекратяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.

4.Повишаване взискателността при провеждане на сутрешния филтър в детските заведения за недопускане на болни деца и персонал.

5.Повишаване взискателността при провеждане на санитарно противоепидемичните мероприятия в детски и учебни заведения, включително дезинфекционен режим и често проветряване.

6.Незабавно информиране на РЗИ отдел «Противоепидемичен контрол» на Еmail: pek_nzb@abv.bg  и на тел.: 0884/546-177; 0884/357-658 при регистриране на множество случаи от ОРЗ с грипоподобна картина.

7.Обслужване на болни от грип и ОРЗ от ОПЛ по домовете.

8.Системно и ефективно наблюдение и лечение на заболели оставени на домашно лечение, както и усилен патронаж на деца с медико-социален риск от страна на личните лекари.