ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 01.11 – 07.11.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 138

4. Брой предписания: 13

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 1

7. Сигнали: 0

 

Озб

01.11 – 07.11.2019г

25.10 – 31.10.2019г

Чревни

42 от тях в Пловдив –18

35 от тях в Пловдив –15

ВХ

5 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

17 от тях в Пловдив – 15

18 от тях в Пловдив – 13

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 2

2 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 42случая на чревни инфекции срещу  35случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 8клиента с препоръчителни имунизации.

Регистрирани ОРЗ:

28.10 – 03.11.2019г – 286 случая, заболяемост 82.56%ооо