Въвеждане на нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта З – суицидно действие“

Във връзка  с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 г. и Наредба №1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Ви уведомяваме, че считано от 01.01.2017 г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта З – суицидно действие“, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие“ и „Съобщение за суицидно действие“.

Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия, и се изпраща в РЗИ не по-късно от 10 дни след предходния месец.

Поради забавяне на обществената поръчка за отпечатване на „Карта З – суицидно действие“ актуални бланки може да получите от РЗИ – Пловдив след месец януари 2017 година.