Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

15/05/2015 - 16:30
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва всяка година в третата неделя от месец май. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от различни страни по света ще участват в инициативи с цел повишаване на инфор...
29/04/2015 - 10:53
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  Уведомяваме Ви, че План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през  2016 г. е качено на интернет-страницата на Медицински факултет –...
16/03/2015 - 19:57
  Последна актуализация по "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България от 7.11.2014 Навършена възраст, Начин на приложение Имунизация...
13/03/2015 - 12:57
При наличие на определени климатични и теренни условия: сняг, наклонен терен и подходяща температура, различни по обем снежни маси се свличат и формират природния феномен СНЕЖНА ЛАВИНА. При навлизане във високите части на планината е необходимо тур...
20/02/2015 - 14:02
График за провеждане на семинарни обучения от РЗИ – Пловдив на медицинските специалисти от учебни и детски заведения в гр. Пловдив и област Пловдив във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети 24.02.201...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.