Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

09/07/2015 - 09:22
О  Б  Я  В  А РЗИ Пловдив уведомява, че от  13.07.2015г/Понеделник/ще раздава ваксини както следва: Тd – процентот заявеното количество ППД – 100% БЦЖ – 100% Synflorix – 100%   Дир...
03/07/2015 - 10:26
Измерена средна стойност на мощността на дозата гама лъчение от естествения радиационен фон за района на град Пловдив е както следва: № дата Мощност на доза  гама лъчение [ микросиверта за час]...
24/06/2015 - 12:29
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,        Уведомяваме Ви, че План-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за учебната 20...
17/06/2015 - 13:43
На основание чл.91 от Кодекса на труда;  чл. 7, ал.2 от Устройствен правилник на РЗИ и Заповед  №563/12.06.2015 година      РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ...
15/06/2015 - 13:03
  Имунизации и реимунизации   Подлежащи І. Новородени за БЦЖ   -проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст   2. Манту на:   Набор 200...
15/05/2015 - 16:30
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва всяка година в третата неделя от месец май. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от различни страни по света ще участват в инициативи с цел повишаване на инфор...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.