Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

23/01/2015 - 16:19
Днес на 23.01.2015 г. от 11.00 часа до 16.00 часа беше извършена масирана проверка на 70 броя Заведения за обществено хранене в широк център на гр. Пловдив и не се установиха нарушители на забраната за тютюнопушене, освен в три от тях с единични пу...
20/01/2015 - 08:37
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповеди  №68/16.01.2015 година      РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Младши  експерт  в отдел “Медицински...
19/01/2015 - 11:51
График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за втори срок на учебната 2014 / 2015г. в РЗИ – Пловдив.   04.02.2015г. – Р - н Централен, гр. Пловдив 05.02.2015г. – Р - н С...
19/12/2014 - 16:46
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №915/10.12.2014   РЗИ гр. Пловдив   О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжност „Старши счетоводител“  в отдел “Финасово -счетов...
13/11/2014 - 15:06
РЗИ Пловдив уведомява, че от  17.11.2014г.  /Понеделник/ ще се предоставя на ОПЛ ваксина Пентаксим за 4-ти прием срещу представяне на работна тетрадка.

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.