Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

07/05/2021 - 16:58
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...
27/04/2021 - 16:45
Всички лица подлежащи на ваксинация за II-ра игла срещу COVID-19 в периода 30.04.2021 г. - 09.05.2021 г. следва да им бъде поставена във ваксинационните центрове поставили I-та игла.
23/04/2021 - 16:06
ДАТА ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ „ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ“ 30.04.2021 1.Пловдив ,„Медицински център Медикус – Пловдив“ ООД, пл. „Понеделник пазар“ № 5  - 09.00-17.00 ч....
21/04/2021 - 16:03
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с писмо на МЗ № 16-00-30/31.03.2021 г. Ви уведомяваме, че децата на 2, 3 и 4 месеца, при които имунизацията с шесткомпонентна ваксина е започната с Infanrix Hexa, следва да бъде довършена с нея. Децата родени през м....
16/04/2021 - 17:01
Процедура за промени на данни и записи в НЗИС:

 

В А Ж Н О !!!!!

 

ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, пациенти, чийто общопрактикуващ лекар е починал, моля веднага да направят избор на нов личен лекар, с цел провеждане на лечение и уреждане на временната им неработоспособност

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

 

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.