Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

17/05/2016 - 11:32
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви, че План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през  2017 г. е качено на интернет-страницата на Медицински факултет – София...
14/05/2016 - 11:05
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   479/12.05.2016 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ" Изи...
28/04/2016 - 14:08
От 03.05.2016г/Вторник/започва раздаването на ваксина Тетраксим в РЗИ Пловдив ет.1. Ваксината ще се получава при представяне на работна тетрадка или ЕИЖ. Предназначена е за Приоритетно обхващане на неимунизираните през 2014г /родени 2008г/ и...
21/04/2016 - 16:07
Уважаеми  колеги,  във връзка съсЗаповед №РД-01-108/18.04.2016 г. на Министерство на здравеопазването  Ви информираме, че  еутвърден  /считано от 01.04.2016 г. /  ОБРАЗЕЦ  НА  ДОГОВОР  между лечебни заве...
13/04/2016 - 11:48
РЗИ Пловдив уведомява, че за периода 22.04.2016 г. – 28.04.2016 г. ще се проведе квалификационен курс за подготовка на лица, желаещи да извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградния и жилищния фонд, здравни заведения и други обе...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.