Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

14/02/2020 - 17:18
Уведомяваме Ви, че към момента заболяемостта от остри респираторни заболявания бележи спад. Считано от 17.02.2020 г. се отменят въведените ограничителни мероприятия с писмо № 07-25/21.01.2020 г. на РЗИ Пловдив. С настоящето писмо е необходимо д...
07/02/2020 - 12:04
Ако децата са отсъствали от 28.01.2020 г. до 07.02.2020  г. /само по време на грипната ваканция/, не е необходимо да представят медицински бележки на 10.02.2020 г.
04/02/2020 - 11:31
Във връзка с екологичното замърсяване на река Марица и произтичащите от него рискове за замърсяване на питейни водоизточници, свързани с река Марица и прилежащи кладенци за питейни води, от ДЗК при РЗИ Пловдив беше извършен извънреден мониторинг на...
04/02/2020 - 14:12
ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА Въпроси и отговори относно новия коронавирус Questions and answers   1. Какво представлява новият коронавирус 2019-nCov? Новият коронавирус 2019-nCov, временно нарич...
04/02/2020 - 17:43
     Предвид епидемичната обстановка по отношение на ГРИП и ОРЗ, РЗИ Пловдив предлага на Регионално управление на образованието гр. Пловдив да бъде удължен с два дни срока, считано от 06.02.2020 г., срока на грипната ваканция в гр. П...
31/01/2020 - 16:34
На 31 декември 2019 г. здравните власти в град Ухан, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред лица, посетили пазара за продажба на риба и животни - Wuhan's South China...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.