Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

30/07/2014 - 12:35
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТ 01.08.2014г РЗИ ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” ОТДЕЛ „ПЕК”,  ЩЕ РАЗДАВА ПРИОРИКС ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ  
30/07/2014 - 12:37
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТ 01.08.2014г РЗИ ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” ОТДЕЛ „ПЕК”,  ЩЕ РАЗДАВА ПРИОРИКС ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ
08/07/2014 - 16:12
Уведомяваме ви, че в брой 54 на Държавен вестник от 1.VІІ. 2014 г. е обнародвана Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за спазване на здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014...
08/07/2014 - 16:19
Уважаеми колеги,             Със заповед № РД 19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването са определени за Медицински университет Пловдив 100 места за специализанти по Обща медицина по реда на Наредба 15 от 0...
04/07/2014 - 13:58
Уважаеми изпълнители на скринингови прегледи по проект " СПРИ и се прегледай", Напомняме Ви за графика за предаване на финансовите Ви отчети по проекта за периода / 01.04. – 30.06.2014г. / и молим за неговото спазване. Можете да...
24/06/2014 - 14:16
Относно Писмо на МЗ № 16-00-174 от 20.06.2014г.   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в РБългария и някои съседни страни и възможността за предстоящи обилни валежи и градушки на територията на голяма част...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.