Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

02/02/2016 - 18:06
Спешно да се преустанови прилагането на 2-ри прием HB ваксина на родените деца през месец Януари 2016 г. /поради доставка на шествалентна ваксина-HEXACIMA. От 08.02.2016г РЗИ ще раздава 50% ТД и HEXACIMA.   Директор Дирекция НЗБ: /Д-р...
27/01/2016 - 18:39
08.02.2016 г. – Р - нЦентрален, гр. Пловдив 09.02.2016 г. – Р - н Северен, Р - н Западен и Р - н Тракия - гр. Пловдив 10.02.2016 г. – Р - н Източен и Р - н Южен - гр. Пловдив 11.02.2016 г. – общини: Марица и Родопи 1...
05/01/2016 - 15:43
Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя  двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ". Целта на обучението е да предостави б...
14/12/2015 - 14:40
Уважаеми колеги,   Уведомяваме Ви, че отдел "СДО и УБК" при МУ - София организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността "Обща медицина". Документите се подават в отдела от 07.12.2015 г. до 23...
24/11/2015 - 13:01
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за жи...
13/11/2015 - 15:22
ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ „ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ” От 1977 година в САЩ всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS) се организира кампания срещу тютюнопушенето. Това е кампания,...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.