Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

10/08/2015 - 16:26
3 август – 13 септември 2015 г Министерство на здравеопазването организира кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН. В нея ще вземат участие 19-те Кабинета за безплатно консултиране и изследв...
31/07/2015 - 13:16
         Трудно е съчетаването на професионалните ангажименти и кърменето на детето, но не е невъзможно. Всичко зависи от желанието и мотивацията на майката за успешно разпределяне на работния ден. Важно е...
31/07/2015 - 13:32
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ Уведомяваме Ви, че от 03.08.2015г в РЗИ Пловдив отдел „ПЕК” започва раздаване на ваксина: Пентаксим – за имунизация. Ваксини ще се раздават само с работна тетрадка или журнал за родените 2014г и 2015г и...
09/07/2015 - 10:22
О  Б  Я  В  А РЗИ Пловдив уведомява, че от  13.07.2015г/Понеделник/ще раздава ваксини както следва: Тd – процентот заявеното количество ППД – 100% БЦЖ – 100% Synflorix – 100%   Дир...
17/06/2015 - 14:43
На основание чл.91 от Кодекса на труда;  чл. 7, ал.2 от Устройствен правилник на РЗИ и Заповед  №563/12.06.2015 година      РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ...
15/06/2015 - 14:03
  Имунизации и реимунизации   Подлежащи І. Новородени за БЦЖ   -проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст   2. Манту на:   Набор 200...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.