Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

09/10/2014 - 08:21
  РЗИ – Пловдив Дирекция “Общественото здраве”, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” съвместно с Асоциация  “Жени без остеопороза - 21”   Във връзка със Свет...
09/10/2014 - 08:22
  РЗИ – Пловдив Дирекция “Общественото здраве”, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” съвместно с Асоциация  “Жени без остеопороза - 21”   Във връзка със Свет...
03/10/2014 - 15:19
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН” През учебната 2014/2015 г., за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще мо...
17/09/2014 - 10:39
  Р З И П л о в д и в МИНИСТЕРСТВО    НА    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОРГАН   ЗА   КОНТРОЛ    вид  А  - Пловдив   ул....
12/09/2014 - 09:47
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ   ул. “Перущица” 1  Директор 032/649 000  факс  032/643 438   e-mail: rzipd@...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.